13
wrz. 2021
Postępy prac na budowie

- W trakcie prace nad wymalowaniem ścian klatki schodowa części A budynku

- W trakcie prace nad żywicą posadzki w części garażu

- Wydzielono komórki lokatorskie w części garażu

- Prace końcowe układania cokolików gresowych w częściach A i B budynku

26
sie. 2021
Postępy prac na budowie

- Zakończono prace nad wjazdem do garażu

- Zakończono roboty zieleniarskie

- Dokonano odbioru wind przez UDT w częściach A i B budynku

- Zamontowano ogrodzenie od strony ul. Kasztelańskiej

- Zamontowano domofony na obu klatkach częściach A i B budynku

- Zakończono prace nad zagospodarowaniem terenu inwestycji

13
lip. 2021
Postępy prac na budowie

- Wykonano powłoki żywiczne na balkonach w części B budynku

- Dokonano białego montażu elektrycznego w mieszkaniach (gniazdka, przełączniki) w części B budynku

- Obecnie trwają prace stolarskie na klatce w części B budynku (wykończenie portali drzwiowych drzwi do mieszkań i windy)

- Zamontowano 100 % stolarki aluminiowej w części B budynku (w tym wiatrołap)

- Trwa montaż lamp oświetlenia klatki schodowej w części B budynku

- Zakończono ocieplenie poddasza wełna mineralną oraz obudowę poddasza płytą GK na stelażu w części A budynku

- Zakończono szpachlowanie ścian i sufitów w lokalach Parter – 3 piętro w części A budynku

- Pomalowano farbą gruntującą powierzchnie ścian i sufitów w mieszkaniach w części A budynku

- Obecnie trwają prace wykończeniowe (szpachlowanie, zabudowy GK) na klatce schodowej w części A budynku

- Zamontowano drzwi wejściowe do lokali w części A budynku

- Zamontowano balustrady balkonowe w części A budynku

- Zakończono malowanie elewacji części A budynku

- Wykonano powłoki żywiczne na balkonach na poziomie 1 – 3 piętra budynku oraz w śmietniku w części A budynku

- Zakończono montaż windy w części A budynku (procedury do odbioru windy przez UDT w toku)

- Trwa montaż grzejników lokalowych w mieszkaniach w części A budynku

- Trwa biały montaż elektryczny w mieszkaniach w części A budynku

- Zakończono roboty wod.-kan. , c.o. oraz instalację hydrantową

- Wykonano próby wydajności hydrantów w garażu z wynikiem pozytywnym

- Wykonano oświetlenie garażu i wjazdu do garażu ( zamontowane lampy docelowe z czujnikami ruchu )

- Zamontowano bramę wjazdową do garażu

- Rozpoczęte zostały roboty związane z Zagospodarowaniem terenu wokół budynków (tj. roboty brukarskie – chodniki, opaski; roboty zieleniarskie – drenaż powierzchniowy stropu nad garażem, wpusty deszczowe, geowłókniny, nawożenie ziemi urodzajnej, roboty ogrodzeniowe)

24
maj. 2021
Postępy prac na budowie

- Wykonano posadzki gresowe na klatce schodowej wraz z obłożeniem stopni schodowych i ułożeniem cokolików w części B budynku

- Zamontowano wodomierze, ciepłomierze w pionach instalacyjnych wod.kan. i c.o. w części B budynku

- Zakończono montaż windy, trwają prace przygotowawcze do odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego w części B budynku

- Oczyszczono, zagruntowano i pomalowano docelowo elewację zewnętrzną części B budynku

- Zakończono zmiany lokatorskie związane z murowaniem ścianek działowych w części A budynku

- Zakończono instalacje wod.-kan . i c.o. w mieszkaniach w części A budynku

- Zakończono montaż instalacji elektrycznych wewnątrzlokalowych w części A budynku

- Zakończono wylewki cementowe w poziomie 3 Piętro – Parter w części A budynku

- Trwają prace wykończeniowe lokali – szpachlowanie sufitów i ścian, wykonywanie ościeży okiennych z płyty GK itp. w części A budynku

- Wykonano częściowe ocieplenie poddasza wełną mineralną wraz z montażem stelażu pod zabudowę z płyty GK w części A budynku

- W trakcie montaż windy – dźwigu osobowego w części A budynku

- Wykonano przyłącze energetyczne wraz ze złączem kablowym. Trwa ostateczny odbiór przez Zakład Energetyczny.

- Ułożono koryta i kable zasilające Rozdzielnię Główną w garażu ze złącza kablowego

- Wykonano ocieplenie ścian klatek schodowych w garażu wełną mineralną wraz z natryskiem  tynkiem cienkowarstwowym

- Rozpoczęto ocieplenie styropianem  od spodu części wystających budynku A i łącznika

- Zamontowano regulator przepływu wód opadowych w studzience deszczowej zewnętrznej     

08
kwi. 2021
Postępy prac na budowie

- Zamontowano zewnętrzne balustrady balkonowe w części B budynku

- Zakończono roboty dekarskie – krycie dachu blachą aluminiową wraz z obróbkami, rynnami i rurami spustowymi w części B budynku

- Zamontowano zewnętrzną instalację odgromową w części B budynku

- Zamontowano komplet akcesoriów na dachu jak wentylatory, wywiewki, maszty odgromowe, ławy kominiarskie, śniegołapy i wyłaz dachowy w części B budynku

- Zamontowano drzwi wejściowe do lokali w części B budynku

- Zakończono szpachlowanie ścian wewnętrznych oraz zabudów GK w części B budynku

- Wykonano malowanie szpachlowanych ścian farbą gruntującą białą w mieszkaniach w części B budynku

- Zamontowano drzwi aluminiowe głównego wejścia do części B budynku

- Zamontowano grzejniki lokalowe w części B budynku

- Zakończono krycie dachy blachą aluminiową w części A budynku

- Wykonano obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe w części A budynku

- Zamontowano  instalację zewnętrzną odgromową wraz z masztami odgromowymi na dachu w części A budynku

- Zamontowano komplet akcesoriów na dachu jak wentylatory, wywiewki, wyłaz dachowy, ławy kominiarskie i śniegołapy w części A budynku

- Wykonano piony wod.-kan. w części A budynku

- Wykonany piony wentylacji mechanicznej w części A budynku

- Wymurowano ścianki działowe Parteru, 1 piętra, 2 piętra oraz szachty i łazienki 3 piętra i poddasza w części A budynku

- Rozpoczęto prace instalacji wod.-kan. I c.o. w mieszkaniach w części A budynku

- Rozpoczęto roboty elektryczne w mieszkaniach w części A budynku

01
mar. 2021
Postępy prac na budowie
 • Zamontowano tablice elektryczne mieszkaniowe w części B budynku
 • Zamontowano tablice elektryczne piętrowe w części B budynku
 • Rozpoczęto montaż zewnętrznych balustrad balkonowych w części B budynku
 • W trakcie krycie dachu blachą aluminiową wraz z obróbkami w części A budynku
 • W trakcie wykonanie pionów kan. sanitarnej w części A budynku
 • W trakcie wykonanie pionów wentylacji mechanicznej w części A budynku
01
lut. 2021
Postępy prac na budowie
 • Zakończono szpachlowanie zabudowy GK w lokalach części B budynku
 • Wykonano ocieplenie więźby dachowej oraz zabudowy poddasza płytą GK w części B budynku
 • Zamontowano ościeżnice montażowe drzwi do lokali typu DIERE w części B budynku
 • Zamontowano aluminiową witrynę wejściową do części B budynku
 • W trakcie malowanie farbą gruntującą pomieszczeń lokalowych w części B budynku
 • Zakończono łacenie dachu oraz ułożono folię paroprzepuszczalną na połaci dachu w części A budynku
 • Trwa wykonywanie obróbek blacharskich oraz krycie dachu blachą aluminiową w części A budynku
 • W trakcie montaż ślusarki okiennej aluminiowej na parterze oraz 1, 2, 3 piętrze w części A budynku
 • Zamontowano fasadę aluminiową klatki schodowej w części A budynku
 • Wykonano pokrycie docelowe łącznika między częściami budynku
 • Wykonano ocieplenie sufitu wełną panelową w garażu podziemnym
 • Wykonano malowanie sufitu metodą natryskową w garażu podziemnym
 • Rozpoczęto montaż koryt pod trasy kablowe w garażu podziemnym
 • Zamontowano rozdzielnię główną w garażu w pomieszczeniu rozdzielni
 • Trwają prace związane z rozprowadzaniem linii WLZ
 • Trwają prace związane z uruchomieniem węzła c.o. prowadzone przez MPEC Kraków w pomieszczeniu węzła
 • Zakończono prace sieci zewnętrznych – przyłącza wod. kan. oraz c.o.
05
sty. 2021
Postępy prac na budowie

- Wykonano maskownice/ościeża okienne w części B budynku

- Wykonano piony instalacyjne w szachcie klatki schodowej w części B budynku

- Wykonano izolację powłokową w poziomie stropu nad garażem wokół części B budynku

- W trakcie prace związane z montażem płyty gipsowo-kartonowej na poddaszu części B budynku

- Wykonano konstrukcję drewnianą więźby dachowej części A budynku

- Wykonano ślusarkę okienną aluminiową na 1 i 2 piętrze w części A budynku

- W trakcie prace związane z łaceniem dachu płytą OSB oraz układanie folii paroprzepuszczalnej w części A budynku

- Wykonano przyłącze docelowe wody

- W trakcie prace nad przyłączem kanalizacji sanitarnej

07
gru. 2020
Postępy prac na budowie

- Zakończono wylewki cementowe w części B budynku
- W trakcie prace instalacyjne w części B budynku
- Zamontowano konstrukcję stalową dachu w części A budynku
- Wykonano ocieplenie garażu wełną mineralną

13
lis. 2020
Postępy prac na budowie

- Rozpoczęto podłoża-wylewki cementowe ( wykonano 2 i 3 piętro części B budynku)
- Trwa wykonywanie pokrycia dachu blachą aluminiową części B budynku
- Zakończono montaż ścian konstrukcyjnych oraz stropów części A budynku wraz z łącznikiem między budynkami
- Rozpoczęto izolacje przeciwwodne na stropie garażu wokół części B budynku

28
paź. 2020
Postępy prac na budowie

- Zakończono murowanie ścianek działowych w części B budynku
- Zamontowano ślusarkę okienną aluminiową we wszystkich lokalach części B budynku
- Zakończono poziomy inst. wod.- kan. oraz c.o. w części B budynku
- Rozpoczęto krycie blachą aluminiową dachu części B budynku
- Wykonano konstrukcję żelbetową 2 piętra części A budynku

14
paź. 2020
Postępy prac na budowie

- Wykonano konstrukcję 1 piętra części A
- Zakończono montaż pionów instalacji sanitarnej w części B
- Rozpoczęto murowanie ścianek działowych w części B
- Zakończono montaż pionów wentylacji mechanicznej w części B
- Trwa montaż poziomów kanalizacji sanitarnej i deszczowej

17
wrz. 2020
Postępy prac na budowie

- Wykonano strop nad parterem części A
- Trwa montaż ścian prefabrykowanych 1 pietra części A
- W części B budynku: montaż pionów instalacji sanitarnej, montaż instalacji wentylacji mechanicznej; montaż ślusarki aluminiowej

09
wrz. 2020
Postępy prac na budowie

- Zakończono łacenie dachu części  budynku B wraz z ułożeniem folii paroprzepuszczalnej
- Zamontowano ściany prefabrykowane parteru części budynku A
- Zamontowano strop typu filigran nad parterem części budynku A
- Trwają prace zbrojarskie stropu nad parterem części bud. A
- Zakończono prace żelbetowe w poziomie (-1) - piwnica t.j. wykonano zjazd betonowy do garażu
- Roboty w trakcie : częściowy montaż pionów kanalizacji sanitartej, montaż pionów wentylacji mechanicznej , montaż ślusarki okiennej aluminiowej

28
sie. 2020
Postępy prac na budowie

- Zabetonowano strop nad garażem w osiach 5-9 pod częścią A Budynku
- Wykonano zbiornik retencyjny żelbetowy przed wjazdem do garażu
- Wykonano 95% łączenia dachu części B Budynku płytą OSB wraz z folią paroprzepuszczalną
- Rozpoczęto montaż pionów wentylacji mechanicznej części B Budynku
- Rozpoczęto montaż ślusarki aluminiowej okiennej części B budynku
- Trwają prace przygotowawcze do montażu ścian parteru części A Budynku

23
lip. 2020
Postępy prac na budowie

- zakończono ściany żelbetowe wewnętrzne garażu (wykonano 100% wszystkich ścian garażu) w części A budynku

- trwają prace ciesielskie przy szalowaniu stropu nad garażem w części A budynku

- zakończono główną konstrukcję drewnianą więźby dachowej części B budynku

- rozpoczęto łączenie dachu płytą OSB wraz z ułożeniem folii paroprzepuszczalnej w części B budynku

10
lip. 2020
Postępy prac na budowie

- Wykonano konstrukcję części B budynku (ściany, stropy)- całość
- Zmontowano konstrukcję stalową więźby dachowej części B budynku
- Trwają roboty przygotowawcze do montażu konstrukcji drewnianej więźby dachowej części B Budynku
- Trwa demontaż platformy montażowej pod dźwig po zmontowaniu części budynku B
- Rozpoczęto prace zbrojarskie ścian wewnętrznych garażu

17
cze. 2020
Postępy prac na budowie

- Wykonano strop nad parterem części B budynku
- Zamontowano ściany 1 piętra i strop nad 1 piętrem części B budynku
- Zamontowano ściany 2 piętra części B budynku
- Trwa betonowanie węzłów konstrukcyjnych ścian prefabrykowanych

01
cze. 2020
Postępy prac na budowie

- Zabetonowano strop nad parterem części B budynku
- Wykonano montaż ścian prefabrykowanych 1 piętra w części B budynku


20
maj. 2020
Postępy prac na budowie

- Wykonano ściany zewnętrzne w poziomie (-1) (garaż)
- Wykonano strop nad garażem pod częścią B budynku
- Wykonano platformę montażową pod dźwig samojezdny dla montażu konstrukcji pod częścią B budynku
- Zmontowano ściany prefabrykowane parteru w części B budynku
- Ułożono strop typu filigran nad parterem w części B budynku
- Obecnie trwają prace zbrojarskie stropu nad parterem w części B budynku

23
kwi. 2020
Postępy prac na budowie

- Wykonano strop nad garażem pod częścią B budynku
- Wykonano ściany zewnętrzne garażu całego obiektu w 99 % (brakujący fragment ścian pozostawiony ze względu na stworzenie wjazdu na platformę dla dźwigu samojezdnego do montażu ścian prefabrykowanych w części B budynku
- Wykonano ściany-tarcze żelbetowe wylewane na mokro na parterze w części B budynku
- Wykonana została platforma wraz z wjazdem od strony ul. Kasztelańskiej pod dźwig samojezdny do montażu konstrukcji (ścian i stropów ) w części B budynku

 

Obecnie trwa przerwa technologiczna w wykonywaniu prac żelbetowych do momentu wykonania konstrukcji w części B budynku. Po jej zakończeniu (co potrwa ok. 8 tygodni) zostaną wznowione prace na części podziemnej tj. wykonanie ścian wewnętrznych garażu i stropu nad garażem. Planowany termin rozpoczęcia montażu części B budynku wyznaczony został na dzień 04 maja 2020 r., natomiast zakończenie montażu zostało zaplanowane pod koniec czerwca 2020 r.

23
mar. 2020
Postępy prac na budowie

- Wykonano ściany zewnętrzne garażu w poziomie (-1), co tworzy zamknięcie zewnętrzne skrzyni garażu całości budynku
- Wykonano strop nad garażem (pod częścią B budynku )
- Wykonano ściany-tarcze żelbetowe w poziomie parteru w części B budynku
- Obecnie wykonywana jest platforma wraz ze zjazdem od strony ul. Kasztelańskiej na płycie garażu pod dźwig samojezdny do montażu
   ścian i stropów w częsci B budynku
- Planowane są również częściowe zasypki ścian zewnętrznych w części B budynku

Przyjęta technologia montażu prefabrykatów w części B budynku wstrzyma na pewien czas roboty żelbetowe w obrębie części A budynku. Po zmontowaniu bryły w części B budynku wraz z więźbą dachową zostanie zlikwidowana platforma i zostaną wznowione roboty żelbetowe w obrysie w części A budynku w poziomie garażu.

Montaż prefabrykatów w części B budynku planowany jest na dzień 14.04.2020 r. i potrwa około 8 tygodni.

13
mar. 2020
Postępy prac na budowie

- Zakończono prace zbrojarskie na stropie nad garażem w rejonie budynku B
- Zabetonowano dolny strop nad garażem wokół budynku B
- Planowanie betonowania górnego stropu w obrysie budynku B
- Wykonano 90% ( zbrojenie + betonowanie ) ścian zewnętrznych garażu (poziom -1)

05
mar. 2020
Postępy prac na budowie

- Zakończono wykonywanie studni fundamentowych pod płytę fundamentową
- Wykonano izolację poziomą z mat bentonitowych pod płytą fundamentową
- Wykonywanie zabetonowania płyty fundamentowej  wraz z przegłębieniami
- Wykonywanie ściany poziomu (-1) garażu
- Wykonywanie szalunku stropu nad garażem
- Wykonywanie prac zbrojarskich stropu nad garażem oraz zbrojenie ścian zewnętrznych w poziomie (-1) (garaż)

10
lut. 2020
Postępy prac na budowie

- Zabetonowano płytę fundamentową
- Trwa wykonywanie ścian garażu
- Zakończono wykop pod budynkiem A
- Wykonano opinkę z kantówki w ściance typu Berlinka
- Zabezpieczono całość wykopu
- Wykonano warstwę chudego betonu
- Trwa wykonywanie studni fundamentowych

 

21
sty. 2020
Postępy prac na budowie

Wykonano:
- studnie fundamentowe pod płytą fundamentową
- warstwę chudego betonu
- warstwę izolacji poziomej
- płytę denną szybu windowego
- prace zbrojarskie płyty fundamentowej

13
gru. 2019
Prace ziemne

Wykonano:
- komplet pali CFA po obrysie budynku pod wykonanie ścianki berlińskiej jako zabezpieczenie wykopu pod budynek 
- ściankę berlińską
- wykop pod garaż budynku w poziomie -1 

ZOBACZ WIĘCEJ