„Result oriented. Responsible. Dynamic. Smart.”

Właścicielem strony internetowej w domenach www.urba.pl, urba.com.pl, urba.co jest Urba Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Zabłocie 25/56, wpisaną do rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Krakowa-Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000378692. Zawarte na tej stronie wiadomości służą dostarczeniu informacji na temat firm: URBA Sp. z o. o., Urba Architects Sp. z o. o., Urba Project Management Sp. z o. o. (zwane dalej łącznie URBA), ich spółek zależnych, powiązanych, partnerów oraz oferowanych usług. Informacje te nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego. Żadna z treści prezentowanych na stronach URBA Sp. z o.o. nie stanowi prawnej, czy też biznesowej porady i nie powinna być w ten sposób interpretowana.Nie gwarantujemy pełności ani też dokładności prezentowanych informacji. URBA nie może być, zatem odpowiedzialna za żadne straty wynikłe z dostępu lub braku możliwości dostępu do jej stron internetowych lub polegania na jakichkolwiek informacjach na nich prezentowanych.

Opinie wyrażane przez autorów aktualności nie zawsze zgadzają się ze stanowiskiem firmy URBA, która nie podejmuje żadnych działań związanych z wystawianiem rekomendacji dotyczących inwestycji w nieruchomości czy też inne aktywa. Nie powinny być one zatem podstawą żadnej decyzji inwestycyjnej.

Prawa autorskie
Wszystkie prawa zastrzeżone. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w Serwisie podlegają w szczególności przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.)

Odtwarzanie, przesyłanie, albo przechowywanie w systemach przechowywania danych, w całości, lub w części, dla innego niż osobisty użytku, bez wcześniej otrzymanej zgody URBA, jest zabronione. Wykorzystywanie danych ze strony urba.pl, urba.com.pl, urba.co w celach komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody osoby reprezentującej firmę Urba Sp. z o.o.

Osoby trzecie
URBA może umieszczać na swych stronach linki do osób trzecich (innych serwisów). URBA nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane na stronach wymienionych Osób trzecich.

Polityka prywatności

W celu uzyskania informacji na temat polityki prywatności firmy URBA odnośnie zbierania, przechowywania oraz przetwarzania informacji o użytkownikach prosimy o zapoznanie się z tekstem oświadczenia polityki prywatności.

Fabryka domów i budynków Mabudo

Więcej informacji

Urba Architects

Więcej informacji