„No one can whistle a symphony. It takes a whole orchestra to play it.”

– Halford Edward Luccock – American Methodist minister and professor at Yale

Grupa URBA skupia spółki, których celem jest ścisła współpraca w kompleksowej realizacja inwestycji deweloperskich, aby dostarczyć Inwestorowi ostatecznemu produkt skrojony na miarę, przy zachowaniu najlepszej ceny w stosunku, do jakości.Nasz model działania zakłada równoległą pracę inwestora, architekta oraz generalnego wykonawcy już od wczesnego etapu tj. ‘”due dilligence” nabywanej nieruchomości, poprzez proces projektowania, budowy i sprzedaży aż do obsługi posprzedażowej inwestycji.

Urba Architects

Więcej informacji